مطلب کلاس چهارم
 
فرضیه چیست ؟

دو مورد از ویژگی های موجودات زنده را نام ببرید

سلول چیست ؟

سبزینه چیست ؟

گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟

گیاهان چگونه آب را از زمین جذب می کنند؟

هر سلول چند قسمت دارد نام ببرید

آوند چیست

آیا گیا هان از غذایی که خودشان می سازند استفاده می کنند ؟

گیاهان چگونه غذا سازی می کنند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

ادویه در چه آب و هوایی بدست می آید ؟

علف های هرز چیست ؟

ادویه در چه آب و هوایی بدست می آید ؟

علف های هرز چیست ؟

قسمت های مختلف یک سلول رل نام ببرید ؟

سبزینه چیست ؟

گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟

از گیاهان چگونه استفاده می کنیم ؟

کشاورزی یعنی چه

آوند چیست ؟

شخم زدن چه فاید هایی دارد ؟

گیاهان چگونه غذا سازی می کنند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پنجم آذر 1390 توسط 

نمونه سئوالات علوم نوبت دوم

دانش آموزان عزیز در ادامه  تعدادی از نمونه سئوالات درس علوم برای آشنایی شما آورده شده است . اما برای کسب نمره ی عالی خواندن متن درس های کتاب و امتحانات قبلی نیز لازم می باشد پس تنها به این نمونه سئوالات اکتفا نکنید .                                   موفق باشید


 1 – گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند ؟ (5 مورد )

 

2 – موجودات زنده با موجودات غیر زنده چه تفاوت هایی دارند ؟ ( 4 مورد )

 

3 – برای این که یک کشاورز محصول خوبی داشته باشد چه کارهایی را باید انجام دهد ؟

 

 

4 – شخم زدن زمین چه فایده هایی دارد ؟

 

 

5 – علف های هرز چیست ؟ چه ضررهایی دارد و چگونه می توانیم آن ها را از بین ببریم ؟

 

 

6 – بهترین زمان برای از بین بردن آفت ها چه زمانی است ؟ چرا ؟

 

 

7 - آوند چیست ؟ در کدام قسمت های گیاه قرار دارد ؟

 

 

8 – سلول را تعریف کرده و قسمت های آن را نام ببرید ؟

 

 

9 – آیا گیاه در نور چراغ هم می تواند غذا سازی کند ؟ چگونه می فهمید ؟

 

 

10 – ادویه چیست و از چه کشورهایی به دست می آید ؟ 2 نمونه نام ببرید .

 

 

11 – به چه موجودی انگل می گویند ؟

 

 

12 – کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید

 

 

13 – دوره ی زندگی کرم کدو را شرح دهید و بنویسید این کرم چگونه وارد بدن انسان می شود ؟

 

 

14 – کرم آسکاریس با خوردن چه چیزهایی وارد بدن انسان می شود ؟

 

 

15 – کدام کرم مفید است ؟ چرا ؟

 

 

16 – فراوانترین بندپایان چه نام دارند ؟ توضیح دهید .

 

 

17 – مخلوط را تعریف کنید و مثال بزنید .

 

18 – انواع مخلوط را نام برده و برای هریک مثالی بنویسید ؟

 

 

19 – محلول چیست ؟

 

 

20 – انواع محلول را نام برده و مثال بزنید ؟

 

 

21 روی لباس مرتضی قیر ریخته شده است مادرش آن را با بنزین و نفت پاک کرد و شست . حلال و ماده ی حل شونده در این مثال چیست ؟

 

 

22 – بازتابش نور را تعریف کنید ؟

 

 

23 – تفاوت بازتابش نور از سطح ایینه و مقوا را بنویسید ؟

 

 

24 – انواع ایینه را نام برده و برای هر یک مثالی بنویسید  ( کاربرد آن )

 

 

25 – در زیر دریایی ها برای دیدن اجسام سطح آب از چه وسیله ای استفاده می کنند ؟

 

 

26 - کوره ی آفتابی چیست واستفاده از آن  چه فایده هایی دارد ؟

 

 

27 – رسانا و نارسانا را با مثال توضیح دهید ؟

 

 

28 - شکل مدار متوالی و موازی را رسم کرده و بنویسید در هر مدار اگر یکی از لامپ ها بسوزد چه اتفاقی می افتد ؟

 

 

29 – برای ساختن یک آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی نیاز داریم ؟ چگونه می توانیم آهن ربای الکتریکی قویتری بسازیم ؟ ( 2 راه )

 

 

 

30 –سنگ های رسوبی چگونه به وجود می آیند ؟

 

 

31 – خصوصیات سنگ های رسوبی را نوشته و بنویسید سنگ های چه کوههایی از نوع رسوبی هستند ؟

 

 

32 – سنگ های آذرین چگونه به وجود می آیند ؟

 

 

33 – ویژگی سنگ های آذرین را نوشته و بنویسید سنگ های چه کوههایی از نوع آذرین هستند ؟

 

 

34 – سنگ های دگرگون شده چگونه به وجود می آیند ؟ یک نمونه نام ببر .

 

 

35 –موارد استفاده از سنگ ها و کانی ها را بنویسید / (4 مورد )

 

 

36 – چرا هنرمندان سنگ ها را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

 

 

37 – نزدیک ترین همسایه ی زمین چه نام دارد ؟ دارای چه خصوصیاتی می باشد ؟

 

 

38 – زمین چند حرکت دارد ؟ هریک چه مدت طول می کشد ؟

 

 

39 – مهتاب چیست ؟

 

 

40 – منظور از منظومه ی شمسی چیست ؟

 

 

41 – به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید ؟

الف : نزدیک ترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

 

ب : این سیاره صبح و عصر نزدیک محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود ؟

 

ج : این سیاره جای مناسبی برای زندگی موجودات زنده است ؟

 

د : این ساره خاک قرمز رنگی دارد ؟

 

و : بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی است ؟

 

ه : زیباترین سیاره ی منظومه ی شمسی است ؟

 

ی : این سیارات دورترین سیارات به خورشیدند بنابراین بسیار سردند ؟

42 –اگر مسافر فضا باشید باید چه چیزهایی با خود بردارید ؟ چرا ؟

 

 

43 –اندام های تنفسی را نام ببرید ؟

 

 

44 – آموزگار به دانش آموزان توصیه می کند که از را بینی نفس بکشند ، دلیل این کار چیست ؟45 – چرا 45 - هنگام فعالیت تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد ؟

 

 

46 – چرا درها و پنجره ی کلاس ها نباید مدت زیادی بسته بمانند ؟

 

 

47 – دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هایی می باشد ؟

 

 

48 – درباره ی قلب هر چه می دانید بنویسید ؟

 

 

49 - در رابطه با هر رگ توضیح دهید ؟

سرخرگ :

سیاهرگ

مویرگ :

 

50 – کدام رگ در نزدیکی بدن و زیر پوست قرار دارد ؟

 

 

51 – وظیفه ی دستگاه گردش خون چیست ؟

 

 

52 – خون شامل چه قسمت هایی است ؟ نام ببرید ؟

 

 

53 – وظیفه ی هر یک را بنویسید ؟

الف : گلبول های قرمز :

ب : گلبول های سفید :

ج : کلیه ها :

54 – اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند ، خوردن دارو چه فایده ای دارد ؟

 

 

55 – مهمترین مواد دفعی بدن را نام ببرید ؟

 

56 – اوره چیست ؟

 

57 – وظیفه ی سلول های کلیه چیست ؟

 

58 – چه موقع شخص احساس دفع ادرار می کند ؟

 

59 – چرا می گوین نباید ادرار را زیاد در مثانه نگه داشت ؟

 

60 – فایده ی عرق کردن چیست ؟

 

توضیح این که هر کدام از سئوالات زیر می تواند به صورت چهار گزینه ای جاخالی و صحیح و غلط نیز در امتحان بیایید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
1-لوله ای که شش ها را به انتهای بینی و دهان مربوط می کند چه نام دارد؟

الف: مری                     ب: مویرگ                   

 ج: حلق                        د: نای


2-اکسیژن از . .. . . . . . . . وارد خون می شود.


الف:قلب                             ب: نای     

 ج: دیواره ی کیسه هوایی            د: نای و نایژکها


3-دستگاه گردش خون شامل .. . . . . . .و. . . . . . . . . است.


الف: قلب                        ب: مویرگها                           ج: سرخرگها و قلب              د: قلب و رگها


4-از قلب دو. . . . . . . . خارج می شوند که اولی به ششها می رود،دومی هم به . . . . . . . . می رود.


5-قلب در هر دقیقه حدود .. . . . . . . . . . . . با ر پر و خالی می شود.


6-سلولها .. . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . را از خون می گیرند و مواد .. . . . . . .. . خود را به آن بر می گردانند.


7-ششها در داخل . .. . . . . . هستند و با لوله ای به نام .. . . . . . . . به بینی و دهان مربوط می شوند.

 


8-به رگهایی که از قلب خارج می شوند و به همه ی اندامها می روند چه می گویند؟

 


9-به رگهای بسیار باریکی که در کنار سلولها وجود دارند چه می گویند؟

 


10-نام گازی که همراه خون به ششها برمی گردد و با هوا از ششها خارج می شود چیست؟

 


11-نام رگهایی که در نزدیک سطح بدن و زیر پوست هستند چیست؟

 


12-مواد سازنده ی عرق از کجا گرفته می شود و از کجا دفع می شود؟

 


13-کلیه ها چند عدد هستند و در کجا قرار دارند؟

 


14-هوا برای رسیدن به داخل ششها ،راه پر پیچ و خمی را طی می کند.چه اتفاقات و مراحلی را طی می کند تا هوای پاکیزه وارد ششها شود؟


15- چرا هنگام فعالیت تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

 


16-وظیفه ی دستگاه گردش خون چیست؟

 


 

17-در بدن یک انسان بزرگسال چند لیتر خون وجود دارد ؟خون از جند قسمت تشکیل شد؟کار هر قسمت خون را توضیح دهید.

 


18-عبارتهای درست و نادرست را با گذاشتن (ص) و (غ) مشخص کنید.


الف در هنگام بیماری ها خوردن دارو کمک به گلبولهای قرمز خون است.


ب تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین سلولهای بدن و ششها بر عهده پلاسما است.


ج به مجموعه ی آب اضافی،اوره ،نمک و دی اکسید کربن ادرار می گویند.


 


موفق و پیروز باشید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 توسط 

دستگاه گردش خون یکی از دستگاه‌های بدن است. کار این دستگاه به گردش درآوردن خون در بدن به منظور رساندن غذا و مواد مورد نیاز و دفع مواد زاید از اطراف سلول هاست. بیور کلی چرخش خون در بدن به دو چرخه ششی، که در حين آن خون توسط لب به درون شش‌ها هدايت شده و در آنجا اکسيژن دريافت می‌کند، و چرخه کل بدن، که در حين اين چرخه خون توسط قلب به کل بدن هدايت شده و اکسيژن و مواد غذایی را به کل سلول‌های بدن می رساند.

بدن يک فرد بالغ بطور متوسط دارای ۴٫۷ تا ۵٬۷ ليتر خون می‌باشد، که در برگيرنده پلاسما، سلول های قرمز خون، سلول های سفيد خون، و ساير اجزا می‌باشد.

قلب يکی از اجزای اصلی دستگاه گردش خون در انسان ها می‌باشد و ساختمان قلب:قلب به وسیلهٔ دو صفحهٔ عمود بر هم به چهار حفره تقسیم می‌شود،دهلیز چپ و راست،بطن چپ و راست.دهلیز راست در قدام دهلیز چپ قرار داردو بطن راست در قدام بطن چپ.دیوارهٔ قلب شامل سه لایه می‌باشد:

  • لایهٔ خارجی احشایی از پریکارد سروزی(اپی کارد)
  • لایهٔ میانی ضخیم از عضلهٔ قلب(میوکارد)
  • لایهٔ نازک داخلی(اندوکارد)

لایه داخلی پوشش حفرهای دهلیزوبطن است.لایه میانی ماهیچه‌ای و ضخیم بخش قابل انقباض قلب است و لایه خارجی پوشش پیوندی یا آبشامهٔ قلب را میسازد

 

 
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 توسط 

نمونه سئوال علوم بخش سنگ ها

1 – چرا بیشتر آثار باستانی از سنگ ساخته شده است ؟

 

 

2 – سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند ؟

 

 

3 – خصوصیات سنگ های رسوبی را بنویسید ؟

 

 

4 – سنگ های چه کوههایی از نوع رسوبی هستند ؟

 

 

5 – سنگ های آذرین به چند دسته تقسیم می شوند ؟ این سنگ ها چگونه تشکیل می شوند ؟

 

 

6 – خصوصیات سنگ های آذرین را بنویسید ؟

 

 

7 – سنگ های چه کوههایی از نوع آذرین هستند ؟

 

 

8 - سنگ های دگرگون شده چگونه به وجود می آید ؟ یک نوع نام ببرید ؟

 

 

9 – خشت چگونه ساخته می شود ؟

 

 

10 – آجر چگونه ساخته می شود ؟

 

 

11 – تفاوت خشت با اجر در چیست ؟

 

 

12 – کانی چیست ؟

 

 

13 – سنگ ها از چه ساخته شده اند ؟

 

 

14 – چند نوع کانی نام ببرید ؟

 

 

15 – یک نوع کانی نام ببرید که پس از استخراج بلافاصله  مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 

 

16 – چهار مورد استفاده از کانی ها را بنویسید ؟

 

 

17 – فایده ی استفاده ی مجدد از مواد چیست ؟ به این کار چه می گویند ؟

 

نمونه سئوال بخش آهنربا

18 - هر آهن ربا چند قطب دارد ؟ نام هر قطب را بگویید ؟

 

19 – ربایش آهنربا در کدام قسمت آن بیشتر است ؟ این موضوع را به وسیله ی یک آزمایش توضیح دهید ؟

 

20 – چگونه می توان یک آهنربای موقتی ساخت ؟ وسایل را نام ببر .

 

21 – آهنربای دائمی چگونه ساخته می شود ؟ توضیح دهید و ذکر کنید به چه وسایلی برای ساخت آن احتیاج داریم .

 

22 – با یک آهنربا که قطب های آن مشخص است چگونه می توانیم قطب های یک آهنربا را که معلوم نیست مشخص کنیم ؟

 

23 – چگونه می توانیم یک آهنربای  دائمی قویتری بسازیم  ؟

 

24 – در آهن ربا قطبی که به سمت شمال می ایستد را ........ می نامیم و قطبی را که به طرف جنوب می ایستد را ........... می  نامیم .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390 توسط 
الف)پاسخ صحيح را با علامت   مشخص نمائيد:

1-محل غذا سازي گياه...........است.

الف)ساقه           ب)ريشه        ج)برگ


 

2-کدام دسته از گياهان زير مصرف دارويي دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه       

 ب)خاکشير وبه دانه     

 ج)پوست انار و حنا


 

3-بزرگترين گروه بندپايان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها     

ب)حشرات     

ج)هزارپا     


 

4-هواي اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد     

ب)مايع      

ج)گاز


 

5-کداميک از مواد زير نارسانا است؟

الف)چوب      

ب)ميخ آهني      

ج)سيم مسي


 

6-هوا از راه دهان و بيني وارد ...........مي شود.

الف)شش ها       

 ب)ريه       

ج)قلب


 

7-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههاي زير ارتباط بيشتري دارد؟

الف)گوارش     

ب)ماهيچه ها       

 ج)تنفس


 

8-قلب در هر دقيقه چند بار پر و خالي مي شود؟

الف)70 بار       

ب)75 بار       

ج)65 بار


 

ب)جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:

1-واحد ساختماني بدن............است.

2-خاکي که گياه در آن کاشته مي شود بايد ...........باشد.

3-بهترين زمان براي سم پاشي زمان ..............است.

4-به موجودي که غذاي خود را از بدن موجودات زنده ي ديگري مي گيرد..............مي گويند.

 

5- يکي از کرم هاي لوله اي انگل.........است.

6-به مخلوط آب و قند..........مي گوييم.

7- نور از سطح صافي مانند آينه به طور .............بازتابش مي کند.

8-مي توان با يک لامپ،سيم،و باتري يک..............تشکيل داد.

9-هر آهنربا..........دارد به سر يک از دو سر آهنربا...........مي گوييم.

10-سنگهاي کوههايي مانند.......و....... از نوع آذرين هستند.

11-زمين هم به دور ........مي گردد و هم به دور .........

12-خون اکسيژن را به همه ي ...........مي رساند و ...........توليد شده را از آن ها پس مي گيرد.


 ********************************************************************

ج)به سئوالات پاسخ کامل دهيد:


 

1-هر سلول از چه بخش هايي تشکيل شده است؟

 


 

2-گياه براي غذاسازي به چه چيزهايي نياز دارد؟

 


 

3-شخم زدن چه فايده اي دارد؟

 


 

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسيم کرده اند نام ببريد؟

 


 

5-چگونه مي توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جدا کرد؟

 


 

6-بازتابش نور را تعريف کنيد؟

 


 

7- وقتي قطب هاي هم نام دو آهنربا به هم نزديک شوند،چه اتفاقي مي افتد؟

 


 

8-سنگ هاي رسوبي چگونه بوجود آمده اند؟

 


 

9-ويژگي هاي سومين سياره ي منظومه شمسي را بنويسيد؟

 


 

10-وظيفه گلبول هاي سفيد در بدن چيست؟

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و هفتم اسفند 1389 توسط 
فرضیه     ای   را  که  درستی آن به وسیله  آزمایش های فراوان  ثابت شده باشد ...................می نامند
علف های هرز  چیست  ؟
بدن همه  موجودات زنده از واحد  های  کوچکی  به نام ................ساخته شده است
سبزینه چیست ؟
 گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟ ( 4 مورد )
چهار گروه از بی مهرگان را نام ببرید
به پرورش دادن گیاهان  مفید .................می گویند 
آوند چیست ؟
تفاوت بزرگ مهره داران با بی مهرگان در چیست ؟
انگل چیست ؟
 دو مورد از ویژگی های موجودات زنده را بنویسید
 هوا چیست ؟
محلول چیست؟
خرچنگ ها چگونه بند پایانی هستند ؟
کرم اسکاریس  چگونه  وارد بدن انسان  می شود و برای انسان چه ضرری دارد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم اسفند 1389 توسط 

بخش 7 - 
الکتريسيته


انرژي

 
الکتريسيته، انرژي است که براي نور، حرکت، گرما و روشنايي ايجاد مي کند. از انرژي الکتريسيته در وسايلي مانند پنکه، شوفاژ، اطو، سماور برقي، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت استفاده مي کنيم. ما حتي از الکتريسيته صدا نيز توليد مي کنيم. وقتي شما زنگ در را به صدا در مي آوريد، در اثر حرکت سريع و پيوسته الکتريسيته، اين انررژي به صدا تبديل شده است.


مدار الکتريکي چيست؟ 
وقتي لامپ خانه را روشن مي کنيد با استفاده از کليد برق، الکتريسيته را به داخل لامپ مي فرستيد و روشنايي ايجاد مي شود  و يا قسمتي سيم و لامپ را به باتري متصل مي کنيم، الکتريسيته از باتري به وسيله سيم جاري مي شود و پس از روشن کردن لامپ از سيم ديگري به باتري باز مي گردد و اين خود يک مدار الکتريکي است.


رسانا و نارسانا: 
چيزهايي مثل ميخ آهني و سيم مسي که الکتريسيته از آنها مي گذرد رسانا نام دارند. به چيزهايي مثل چوب، پلاستيک و شيشه که الکتريسيته از آنها نمي گذرد نارسانا نام دارد.

 
مدار متوالي و مدار موازي: 

وقتي مدار بسته شود، الکتريسيته جاري مي شود. در اين صورت وقتي مي خواهيم دو لامپ را به يک باتري وصل کنيم و دو لامپ هم به يکديگر وصل شوند، در اين صورت مي گوئيم لامپ ها به صورت متوالي بسته شده اند. در بستن متوالي جريان، برق ابتدا از يک لامپ عبور مي کند و سپس به لامپ ديگر مي رود.


اگر بخواهيم قطب مثبت و منفي را به هر دولامپ وصل کنيم هر لامپ جداگانه به دو سر باتري وصل مي شود. در اين صورت لامپ ها به صورت موازي بسته شده اند.
به اين ترتيب جريان برق همزمان به هر دو لامپ وارد مي شود و نور ضعيف تر به چشم مي رسد.


به هم بستن باتري ها:
مي توانيم با استفاده از دو يا چند باتري مدار الکتريکي تشکيل دهيم. در اين صورت چون مقدار  الکتريسيته بيشتري جاري مي شود، نوري که لامپ ايجاد مي گردد بيشتر مي شود. 


  پرسش هاي این بخش 
1- کداميک از وسايل زير رسانا است؟


چوب
فرش
پتو
آهن


  2- کداميک از اجسام زير نارسانا است؟


بدن 
انسان
آهن
چوب خيس
پلاستيک


  3- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقيه لامپ ها:


خاموش مي شوند
روشن مي مانند
مي سوزند
پر نورتر مي شوند


  4- در کداميک از وسايل زير از انرژي الکتريسيته براي توليد گرما استفاده مي شود؟


جارو 
برقي
ريش تراش
تلويزيون
پلوپز


  5- در کداميک از وسايل زير الکتريسيته به حرکت تبديل مي شود؟


همزن 
برقي
چراغ مطالعه
اتو
سماور برقي

 


  پرسش هاي تشريحي:


1- الکتريسيته چگونه جريان مي يابد؟

 

 


  2- به چه اجسامي رسانا مي گوئيم؟

    3- چه موادي نارسانا هستند؟نام ببرید

    4- مدار چگونه تشکيل مي شود؟

 

 

 

۵-مدار به چند طريق بسته مي شود نام ببريد؟

 

  6- در چه صورت، مدار در لامپ نور بيشتري توليد مي کند؟ 

 

 


 7- آيا براي سيم کشي منزل مي توان از مدار متوالي استفاده کرد؟ چرا؟

 

   8- فرق مدار بسته و باز چيست؟

 

  9- کليد چه اثري در تشکيل مدار دارد؟

 

    10- در اسباب بازي ها و راديو ها، باتري ها را چگونه قرار داده اند؟ (با رسم شکل)ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم بهمن 1389 توسط 
به نام خدا

نام ونام خانوادگي ........                         کلاس چهارم                         آزمون  علوم 


1-کدام يک از جانوران زير جزو گروه مهره داران مي باشد؟


دوزيستان                 بند پايان             کرمها              خارتنان


2-کدام يک از جانوران زير جزو گروه مهره داران نيستند؟


اسفنج ها         کيسه تنان              نرم تنان              ماهيها


3-شقايق دريايي جزو کدام يک از بي مهرگان مي باشد؟


نرم تنان               کيسه تنان                   خارتنان


4-ستاره دريايي جزو کدام يک از بي مهرگان مي باشد؟


نرم تنان               کيسه تنان                   خارتنان


5-هشت پا جزو کدام يک از جانوران بي مهره مي باشد؟


نرم تنان               کيسه تنان                   خارتنان


6-دانشمندان کرمها را از روي .................به سه گروه تقسيم کرده اند.


7-کرم خاکي جزو کدام يک از کرمهاي زير است؟


کرمهاي پهن            کرمهاي لوله اي               کرمهاي حلقوي


8-نوزاد کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگي مي کند؟


روده باريک            روده بزرگ         انتهاي لوله گوارش           معده


9-ميگو جزو کدام دسته از بند پايان است؟


عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان


10-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگي مي کند؟


اسکاريس           کدو             کرمک              


11-تخم کدام کرم همراه سبزي يا ميوه نشسته وارد بدن انسان مي شود؟


کرمک        اسکاريس         کدو          کرم خاکي


12-فراوان ترين بندپايان کدام ها هستند؟


عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها


13-کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ريزي مي کند؟


روده           ششها             معده           کليه


14-کودکا ن بيشتر به کدام انگل مبتلا مي شوند؟


کرم کدو              کرمک               کرم اسکاريس           کرم لوله اي

 

=============================================================


15-فراوان ترين بند پايان ................مي باشد


16-بيشترين گروه بي مهرگان را ...................تشکيل داده اند.


17-اسفنج ها و کيسه تنان در .........................زندگي مي کنند.


18-به موجودي که غذاي خود را از بدن موجود زنده ديگر مي گيرد..................مي گويند.


19-همه حشرات داراي ................پا و همه عنکبوتها داراي ..............پا مي باشند.


20-بعضي از انواع خرچنگ ها مانند .................خو.راکي هستند.

 

============================================================


21-هر يک از جانوران زير جزو کدام گروه از بي مهرگان مي باشند.


مگس ( )             هزارپا (  )           مرجان ( )


حلزون ( )             توتيا ( )          هشت پا (  )


پروانه   ( )             هيدر ( )           خرچنگ (  )ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم بهمن 1389 توسط 

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

1ـ پوششی که در اطراف سلول وجود دارد چه نامیده می شود؟

الف) خون           ب) پوسته          ج) سیتوپلاسم                     د) هسته


2ـ محل غذاسازی  همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

 الف) میوه        ب) ساقه             ج) ریشه                           د) برگ


3ـ فراوان ترین گروه بندپایان کدام ها هستند؟

الف)هزارپاها  ب) خرچنگ ها       ج) عنکبوت ها                      د)حشرات


4ـ کدام یک زا مخلوط های زیر محلول اسـ؟

لف) براده ی آهن در آب      ب) روغن مایع در آب          ج) نفت در آب        د) الکل در آب


5ـ کدام دسته از اجسام زیر رسانا هستند؟

الف) آهن و چوب            ب) آب و مس         ج) پلاستیک و طلا          د) انسان وچرم


 
در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1ـ کربن اکسید از راه .............. که در برگ وجود دارد وارد آن می شود.


2ـ به موادی که برای خوشبو کردن غذا به آن اضافه می کنند ............. می گویند.


3ـ به جانورانی که اسکلت استخوانی ندارند ................. می گویند.


4ـ محلول نمک در آب یک محلول ................ در مایع است.


5 ـ برای ساختن کوره ی افتابی از آینه ................. استفاده می شود.


6ـ به اجسامی که جریان  الکتریسیته از آنها نمی گذرد ............... می گویند.


صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با × مشخص کنید.

1ـ برای قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته از کلید استفاده می کنند.                         صحیح               غلط


2ـ کرم  خاکی که در باغچه فراوان است ، در گروه کرمهای پهن قرار دارد                   صحیح               غلط


3ـ در سرپیچ جاده ها از آینه بر آمده استفاده می کنند.                                     صحیح               غلط


4ـ شن در آب یک محلول است.  

  صحیح               غلط 

1

 
به سوالات زیر پاسخ دهید.

1ـ سلول چیست؟

 


1

 
2ـ آوند چیست؟

 

 


1

 
3ـ یک داروی گیاهی و یک نوشیدنی نام ببرید.

            دارویی : .................                                          نوشیدنی: .....................

 


5/1

 
4ـ کرم ها چند دسته اند ؟ نام ببرید.

 


1

 
5 ـ طرز تهیه آب آشامیدنی را زا آب شور توضیح دهید.

 

 


1

 
6 ـ بازتابش نور چیست؟

 


5/1

 
7ـ چه عواملی در بازتابش نور موثرند؟


 


8 ـ الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند؟ نام ببرید.

 


1

 
9 ـ رسانا چیست؟ مثال بزنید.

 

 


2

 
10ـ گیاهان  برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟ ( 4 مورد).
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم دی 1389 توسط 

سئوال علوم 1-وقتی که مشاهده می کنید وبرای سؤالی که درذهن شما پیدا می شود پاسخی احتمالی پیشنهاد می کنید شما


الف) پرسش تهیه کرده اید ()  ب) فرضیه ساخته اید () ج) مشاهده کرده اید ()    د)نتیجه گرفته اید () 


      


2-موجودات زنده . الف)  به غذانیاز دارد ()  ب) تولیدمثل می کند () ج)  رشدمی کند ()  د)همه ی موارد ()

 


 

3-سلول چیست ؟

 


4-سلول ها چگونه زیاد می شوند

(1)  تخم گذاری می کنند ()   رشد کرده وسپس تقسیم می شوند ()  تولید مثل می کنند ()

 


5-گیاهان غذای خود را در کدام قسمت می سازند (5/0)

ساقه ()   ریشه ()   برگ()   تنه ()


6-آب چگونه جذب گیاه می شود؟


 


7-گیا هان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز ................هم تولید می کنند


 


8-در مزرعه ی آفتاب گردان کدام یک ازگیاهان زیر علف هرز به حساب می آیند


 


برنج ()    گندم ()     الف وب صحیح است ()   هیچ کدام  ()


 

 


9-بعضی اوقات برای خوش مزه کردن غذاها از گیاهانی استفاده می کنیم که به آنها ................می گویند


 

 


10-بهترین زمان برای سمپاشی علیه آفات کدام مرحله است ؟


 

 


11-چرا برای دفع حشرات نباید از مواد حشره کش به مقدار زیاد استفاده کنیم ؟


 


 


12-کربن دی اکسید گازی است که برای غذا سازی گیاهان لازم است .   


   ص()        غ()ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم آذر 1389 توسط 

فرضیه چیست  ؟

دو مورد از ویژگی های موجودات زنده را نام ببرید  

 

سلول چیست ؟ 

 

سبزینه چیست ؟ 

 

گیاهان برای غذا سازی به چه چیز های نیاز دارند ؟ 

 

گیاهان  چگونه آب را از زمین جذب می کنند؟ 

 

هر سلول چند قسمت دارد نام ببرید  

 آوند چیست  

آیا گیا هان از غذایی که خودشان می سازند استفاده می کنند ؟ 

گیاهان چگونه غذا سازی می کنند ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم آبان 1389 توسط 

آیا میدانستید که دانشمندان ثابت کرده اند که گل سرخ ترکیبی از بوی 40 نوع گل مختلف است ؟

آیا میدانستید که اگر کلفتی تار عنکبوت به اندازه مغز یک مداد به هم تنیده میشد می توانست یک هواپیمای بویینگ سنگین وزن را تحمل کند ؟

آیا میدانستید که این حقیقت دارد که به راستی فیل از موش میترسد ؟

آیا میدانستید که شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است ؟

آیا میدانستید که در حال حاضر 6 میلیون اختراع در جهان وجود دارد که ادیسون با 1094 اختراع رکورد دار است ؟

آیا میدانستید که اگر تمام کرات منظومه شمسی را با هم جمع کنیم و سپس آن را دو برابر کنیم باز هم به اندازه کره مشتری نمی شود ؟

آیا میدانستید که وسعت کره ماه به اندازه قاره استرالیاست ؟

آیا میدانستید که ملخ ها فراوان ترین موجودات بر روی زمین هستند و موجوداتی هستند که در روز دو برابر وزن خود غذا می خورند ؟

آیا میدانستید که هر چشم مگس از10 هزار عدسی تشکیل شده است ؟

آیا میدانستید که طبیعت سیاره اورانوس بر خلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است ؟

آیا میدانستید که سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند. آنها میتوانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟

آیا میدانستید که نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود ؟

آیا میدانستید که شیارهاى کف دست کمکی براى بهتر گرفتن اشیاء است ؟

آیا میدانستید که لاشخورها قادر به دیدن یك موش كوچك از ارتفاع ۴ كیلومتری میباشند ؟

آیا میدانستید که مردم فیلیپین به بیش از ۱۰۰۰ لهجه سخن میگویند ؟

آیا میدانستید که مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان را برای مسیر یابی میشمارند ؟

آیا میدانستید که مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میكند ؟

آیا میدانستید که خورشید در مدار کهکشان شیری با سرعت ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکند ؟

آیا میدانستید که نام قدیم یونان، هلاس برگرفته از هلیوس خدای خورشید بوده است ؟

آیا میدانستید که فقط قورباغه های نر قور قور می کنند ؟

آیا میدانستید که خرس با تمام سنگینی خود میتواند با سرعت ۵۰ كیلومتر در ساعت بدود ؟

آیا میدانستید که افراد باهوش داراى روى و مس بیشترى در موهایشان هستند ؟

آیا میدانستید که شكلات بر عصب و قلب سگ تاثیر بد دارد، با کمی شكلات میتوان یك سگ را کشت ؟

آیا میدانستید که یک قطره لیكور عقرب را دیوانه می كند و عقرب خودش را نیش می زند و می كشد ؟

آیا میدانستید که مایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پلاسمای خون استفاده كرد ؟

آیا میدانستید که درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد ؟

آیا میدانستید که زهره تنها سیاره ای است كه در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد ؟

آیا میدانستید که برای اینكه ۷۰۰ گرم به وزن شما اضافه شود باید ۹ كیلو سیب زمینی بخورید ؟

آیا میدانستید که در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد ؟

آیا میدانستید که شیرینی تنها مزه ای است كه جنین در رحم مادر هم می فهمد ؟

آیا میدانستید که زنبور عسل ۵ چشم دارد كه ۲ تا اصلی در بغل سر و ۳ تا بر روی سر او قرار دارد ؟

آیا میدانستید که 20 درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد ؟

آیا میدانستید که بیماری قند اولین عامل كوری در مردم جهان است ؟

آیا میدانستید که دانشمندان دریافته اند که مورچه همچون انسان صبح ها خمیازه میکشند ؟

آیا میدانستید که زنبور از بوی عرق بدش میاید و به كسی كه بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌كند ؟

آیا میدانستید که رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت كننده است ؟

آیا میدانستید که نعناع سكسکه و تنگی نفس را شفا میدهد ؟

آیا میدانستید که جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است ؟

آیا میدانستید که نوزاد بیش از ۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یكدیگر جوش می خورند ؟

آیا میدانستید که تقریباً یك سوم وزن یك زن و یك دوم وزن یك مرد را ماهیچه تشكیل می دهد ؟

آیا میدانستید که لایه بیرونی پوست انسان هر ۲ هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض میشود ؟

آیا میدانستید که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود ؟

آیا میدانستید که موشهای صحرایی سالانه یک سوم ذخایر غذایی جهان را نابود میسازند ؟

آیا میدانستید که چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با ۱۳ کشور هم مرز است ؟

آیا میدانستید که موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند ؟

آیا میدانستید که خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها میگردد ؟

آیا میدانستید که برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب قرار دهید ؟

آیا میدانستید که یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم كافی برای كشتن ۲۲۰۰ انسان را دارد ؟

آیا میدانستید که مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند ؟

آیا میدانستید که بیشترین سر دردهای معمولی از كم نوشیدن آب می باشد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه نوزدهم مهر 1389 توسط 

الف) گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

1

آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟ الف)فرورفته o  ب) تختo  ج ) برآمدهo              

2

سنگ هایی که بر اثر سرد شدن مواد داغ تشکیل می شوند ........ نام دارند ؟ الف) رسوبی o            ب) آذرینo   ج ) دگرگونیo

3

در کدام مورد از سنگ ها و کانی ها استفاده نمی شود ؟     الف) پزشکی o  ب) ساختمان سازیo             ج ) چرم سازی o

4

قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟ الف) سیتوپلاسم o  ب) هستهo                         ج ) پوسته o 

5

محل غذاسازی گیاهان .......... است . الف) ساقه  ب) برگo   ج ) میوه o

6

چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟ الف) نورخورشید o  ب) هوا o   ج ) سبزینه o

7

کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟ الف) آب و نمک  o  ب) آب و شن o                                   ج ) آب و براده آهن o

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذارید .

1

بدن کرم .................از قطعه های پهن ساخته شده است .

2

کشاورزی یعنی پرورش .. ...................... .

3

بدن موجودات زنده از ..................... ساخته شده است .  

4

اجسامی که برق را از خود عبور می دهند ........................... نام دارند .  

5

به نور خورشید که توسط ماده برگردانده می شود ...................... می گویند .  

6

میکروسکوپ برای دیدن ............................ بکار می رود .

ج ) پاسخ مناسب را علامت بزنید . ( ص - غ  )

1

گیاهان همه مواد لازم برای غذاسازی را از زمین می گیرند .   الف) ص o  ب) غo  

2

سنگ های آذرین لایه لایه هستند . الف) ص o  ب) غo  

3

سر پیچ جاده ها از آینه برآمده استفاده می شود . الف) ص o  ب) غo  

5

تلسکوپ برای دیدن سیاره ها بکار می رود . الف) ص o  ب) غo  

6

همه مخلوط ها محلول هستند . الف) ص o  ب) غo  

7    

تخم مرغ یک سلول بزرگ است . الف) ص o  ب) غo  

د )به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 1

اندام های تنفسی را نام ببرید ؟ ( 4 مورد )

 

2

گرم و سرد ترین سیاره منظومه شمسی را نام ببرید ؟

3

حلال را تعریف کنید ؟

3

بازتابش نور چیست ؟

4

چگونه می توان قدرت آهن ربای الکتریکی را زیاد کرد ؟ ( 2 مورد )

5

چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

6

منظومه شمسی چیست ؟

7

سرخرگ ها و سیاهرگ ها در کجای بدن قرار دارند ؟

8

اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند خوردن دارو چخ فایده ای دارد ؟

9

قسمت های مختلف خون را نام ببرید ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم مهر 1389 توسط 

الف : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید.

سلول های بدن از چه راهی زیاد می شوند؟

الف: جوانه زدن ()                  ب: تقسیم شدن ()              ج: خرد شدن ()           د: بزرگ شدن ()

محل غذاسازی همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

الف : میوه()                 ب : ساقه ()                  ج : برگ()                  د : ریشه ()

کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

گردش یک بار کره ی ماه به دور زمین چند هفته طول می کشد؟

الف : 4 هفته ()                   ب: 3 هفته ()                     ج : 2 هفته ()                د : 5 هفته ()

مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

وظیفه ی دفاع از بدن در برابر میکروب ها به عهده ی کدام قسمت خون است؟

الف: پلاسما()                   ب: سیتوپلاسم()                   ج: گلبول های سفید()                   د : گلبول های قرمز()

ب : در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

قسمت مایع مانند و غلیظی که تمام سلول را پر می کند...........................نام دارد.

کشاورزی یعنی..........................................................................................................

فراوان ترین گروه بندپایان ............................هستند.

هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز .................. است.

در محلول شکر در آب به شکر ماده ی ......................وبه آب ماده ی ........................می گویند.

لوله های حمل کننده ی خون ....................... هستند.

بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی ........................ است.

قرمزی رنگ خون مربوط به وجود ............................. است.

به سنگ هایی که بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند سنگ های ................. می گویند.

ج : به سوالات زیر پاسخ دهید:

گیاهان برای غذاسازی به چه موادی نیاز دارند؟

کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید با ذکر مثال؟

در هر یک از مکان ها و وسایل زیر از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

کوره ی آفتابی (                     )                            آرایشگاه (                                )

سر پیچ جاده (                         )                          زیبابین (                                )

رسانا و نا رسانا را تعریف کنید با ذکر مثال.

رسانا :..........................................................................................................................................

نارسانا: .......................................................................................................................................

سنگ های دگرگون چگونه تشکیل می شوند؟

وظیفه ی گلبول قرمز چیست؟

چرا هنگام فعالیت ، تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

چهار استفاده ی سنگ ها و کانی ها را بنویسید.

آیا همه ی مخلوط ها محلول اند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

کار هر سلول چیست:

سلول عصب :................................................................................................................................

ماهیچه : .......................................................................................................................................

قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیز هایی بستگی دارد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفدهم مهر 1389 توسط 
-بدن همه ی موجودات زنده از چه ساخته شده است ؟ ( 5/0)

الف- ملکول  ()  ب-عضو ()   ج-سلول () د- بدن ()

2-ادرا ر در اندامی به نام ............جمع می شود ؟ (5/0)

الف خون ()  ب- مثانه ()  ج- رگ () د- کیسه های هوایی ()

3-سه بخش تشکیل دهنده ی سلول کدامند ؟ ( 5/1 )

4- برای غذا سازی ، گیاهان چه چیز های نیاز دارند ؟ (5/1 )

5- گیاهان چه چیز های تولید می کنند ؟ (1)

6- کشاورزی یعنی چه ؟ (1)

7- دو مورد از استفاده های گیاهان را بنویسید ؟ (1)

8- بی مهرگان چند گروهند نام ببرید (5/1)

9- انگل چیست ؟ (1)

10- چهار گروه بند پایان را نام ببرید ؟ (1)

11- محلول چیست ؟ (1)

12- باز تا بش نور چیست ؟ (1)

13- رسانا ونارسانا را تعریف کنید ؟ (1)

14-آهن ربای الکتریکی چیست ؟ (1)

15- سنگ رسوبی چگونه درست می شود ؟ (1)

16- سنگ دگرگون شده چیست ؟ (1)

17- سه مورد از استفاده ی کانی ها رابنویسد ؟ (5/1)

18- چرا خون انسان قرمز است ؟ (1)

19- مهتاب چیست ؟ (1)


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه چهاردهم مهر 1389 توسط 

1 – فرضیه ای که با آزمایش های فراوان درستیش ثابت شود ......... است.5/0

1 – جمع آوری اطلاعات           2- آزمایش                   3- فرضیه                     4- نظریه

2- کدام یک از تفاوت های موجود زنده و غیر زنده نیست؟5/0

1 – راه رفتن                     2- نیاز به غذا                 3- رشد کردن

3- غذاسازان بزرگ کدامند؟5/0

1 – جانوران                    2- حشرات                       4- گیاهان

4- کدام یک انگل نیست؟5/0

1 – کرمک                    2- کرم خاکی                     3- کرم کدو                     4- کرم آسکاریس

5- آینه ی معمولی را آینه ی .................... می نامند.5/0

6- در محلول شکر در آب ..................حلال و ..................... حل شونده می باشد.1

7- ....................فراوان ترین جانوران روی زمین اند.5/0

8- به پرورش گیاهان مفید ................. می گویند.5/0

9- اگر فرضیه ای قابل آزمایش نبود باید آن را عوض کنیم.5/0        ص                 غ

10- آوند آب را از برگ به ریشه می رساند. 5/0            ص                   غ

11- سلول چیست؟1

12- قسمت های مختلف سلول را نام ببرید.5/1

13- برای غذاسازی چه چیزهایی لازم است؟1

14- سفر آب از ریشه به برگ چگونه است؟1

15- شخم زدن چه فایده ای دارد؟5/0

16- علف هرز چیست؟1

17- بی مهره ها چند گروهند نام ببرید.5/1

18- دوره ی زندگی کرم کدوی گاوی را شرح دهید.1

19- چهار گروه بندپایان را نام ببرید.1

20- محلول چیست؟1

21- چگونه بفهمیم یک مخلوط محلول نیز هست؟5/0

22- بازتابش نور چیست؟1

23- سه گروه آینه ها را نام ببرید؟5/1

24- از کوره ی آفتابی چه استفاده هایی می توان کرد؟1 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

الف)پاسخ صحیح را با علامت   مشخص نمائید:

-1محل غذا سازی گیاه...........است.

الف)ساقه           ب)ریشه        ج)برگ

-2کدام دسته از گیاهان زیر مصرف دارویی دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه        ب)خاکشیر وبه دانه      ج)پوست انار و حنا

۳-بزرگترین گروه بندپایان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها      ب)حشرات      ج)هزارپا     

۴-هوای اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد      ب)مایع       ج)گاز

۵-کدامیک از مواد زیر نارسانا است؟

الف)چوب       ب)میخ آهنی       ج)سیم مسی

۶-هوا از راه دهان و بینی وارد ...........می شود.

الف)شش ها        ب)ریه        ج)قلب

۷-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههای زیر ارتباط بیشتری دارد؟

الف)گوارش      ب)ماهیچه ها        ج)تنفس

۸-قلب در هر دقیقه چند بار پر و خالی می شود؟

الف)70 بار        ب)75 بار        ج)65 بار

ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

۱-واحد ساختمانی بدن............است.

۲-خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید ...........باشد.

۳-بهترین زمان برای سم پاشی زمان ..............است.

۴-به موجودی که غذای خود را از بدن موجودات زنده ی دیگری می گیرد..............می گویند.

۵یکی از کرمهای لوله ای انگل.........است.

۶-به مخلوط آب و قند..........می گوییم.

-۷ نور از سطح صافی مانند آینه به طور .............بازتابش می کند.

-۸می توان با یک لامپ،سیم،و باتری یک..............تشکیل داد.

-۹هر آهنربا..........دارد به سر یک از دو سر آهنربا...........می گوییم.

-۱۰سنگهای کوههایی مانند.......و....... از نوع آذرین هستند.

-۱۱زمین هم به دور ........می گردد و هم به دور .........

-۱۲خون اکسیژن را به همه ی ...........می رساند و ...........تولید شده را از آن ها پس می گیرد.

ج)به سئوالات پاسخ کامل دهید:

1-هر سلول از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

2-گیاه برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟

3-شخم زدن چه فایده ای دارد؟

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسیم کرده اند نام ببرید؟

5-چگونه می توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جا کرد؟

6-بازتابش نور را تعریف کنید؟

7- وقتی قطبهای هم نام دو آهنربا به هم نزدیک شوند،چه اتفاقی می افتد؟

8-سنگهای رسوبی چگونه بوجود آمده اند؟

9-ویژگیهای سومین سیاره ی منظومه شمسی را بنویسید؟

10-وظیفه گلبول های سفید در بدن چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

1 برای دیدن سلول از کدام یک از وسایل زیر استفاده می شود؟

الف: ذربین                   ب: میکروسکوپ                               ج: چشم زیردریایی 

2 کدام یک از گیاهان زیر از نوع دارویی می باشد؟

الف: زرد چوبه                      ب: چای                    ج: خاکشیر    

3 در کوره‏ی آفتابی از کدام آینه استفاده می شود؟

الف: آینه برآمده                ب: آینه تخت                    ج: آینه فرو رفته 

4 کدام یک مخلوط است؟

الف: روغن و آب                 ب: آبلیمو و آب                  ج: جوهر و آب 

5 از آینه‏ی برآمده در کدام محل استفاده می شود؟

الف: آرایشگاه                    ب: زیبا بین                              ج: سر پیچ جاده ها  

6 به جانورانی که در بدن خود اسکلت استخوانی « ستون مهره » وجود ندارد . . . . . گفته می شود. 

7 شکر در آب حل می شود ، به شکر ماده‏ی حل شونده و به آب . . . . . . . . . . . . . . . . می گویند. 

8 واحد ساختمانی بدن موجودات را . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می گویند. 

9 سبزی رنگ برگ به سبب ماده‏ای به نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . است. 

10 ادویه بیشتر از کشورهایی که آب و هوای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارند ، به دست می آید. 

11 - کار کشاورزی یعنی چه؟ 

12- آوند چیست؟ 13 – هر سلول از چه قسمت هایی درست شده است؟ 14 – انگل چیست؟ 15 – آنچه برای غذا سازی در گیاهان لازم است را نام ببرید ( چهار مورد) . 16 – مخلوط چیست؟ یک مثال بزنید. 17 – بازتابش نور را تعریف کنید. 18 – شخم زدن چه فایده هایی دارد؟(سه مورد) 19 – جدول داده شده را کامل کنید. نوع مخلوطمثال جامد در مایع. . . . . . . . . . . . . نوع محلولمثال مایع در مایع. . . . . . . . . . . . . 20 – سه تفاوت بین موجود زنده و موجود غیر زنده را بنویسید. 21 – سه مورد از از استفاده‏های گوناگون گیاهان را نام ببرید. 22 – برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه کارهایی باید انجام داد؟(دو مورد) 23 – مدار الکتریکی را تعریف کنید. 24 – رسانا چیست؟ یک مثال بزنید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389 توسط 

به نام خدا

نام ونام خانوادگی                                کلاس                       امتحان علوم

الف)پاسخ صحیح را با علامت   مشخص نمائید:

-1محل غذا سازی گیاه...........است.

الف)ساقه           ب)ریشه        ج)برگ

-2کدام دسته از گیاهان زیر مصرف دارویی دارند؟

الف)زعفران و زرد چوبه        ب)خاکشیر وبه دانه      ج)پوست انار و حنا

۳-بزرگترین گروه بندپایان کدام گروه است؟

الف)عنکبوتها      ب)حشرات      ج)هزارپا     

۴-هوای اطراف کدام حالت را دارد؟

الف)جامد      ب)مایع       ج)گاز

۵-کدامیک از مواد زیر نارسانا است؟

الف)چوب       ب)میخ آهنی       ج)سیم مسی

۶-هوا از راه دهان و بینی وارد ...........می شود.

الف)شش ها        ب)ریه        ج)قلب

۷-دستگاه گردش خون با کدام دستگاههای زیر ارتباط بیشتری دارد؟

الف)گوارش      ب)ماهیچه ها        ج)تنفس

۸-قلب در هر دقیقه چند بار پر و خالی می شود؟

الف)70 بار        ب)75 بار        ج)65 بار

ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

۱-واحد ساختمانی بدن............است.

۲-خاکی که گیاه در آن کاشته می شود باید ...........باشد.

۳-بهترین زمان برای سم پاشی زمان ..............است.

۴-به موجودی که غذای خود را از بدن موجودات زنده ی دیگری می گیرد..............می گویند.

۵یکی از کرمهای لوله ای انگل.........است.

۶-به مخلوط آب و قند..........می گوییم.

-۷ نور از سطح صافی مانند آینه به طور .............بازتابش می کند.

-۸می توان با یک لامپ،سیم،و باتری یک..............تشکیل داد.

-۹هر آهنربا..........دارد به سر یک از دو سر آهنربا...........می گوییم.

-۱۰سنگهای کوههایی مانند.......و....... از نوع آذرین هستند.

-۱۱زمین هم به دور ........می گردد و هم به دور .........

-۱۲خون اکسیژن را به همه ی ...........می رساند و ...........تولید شده را از آن ها پس می گیرد.

ج)به سئوالات پاسخ کامل دهید:

1-هر سلول از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

 

2-گیاه برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارد؟

 

3-شخم زدن چه فایده ای دارد؟

 

4- دانشمندان کرم ها را به چند دسته تقسیم کرده اند نام ببرید؟

 

5-چگونه می توان مخلوط آب و نشاسته را از هم جا کرد؟

 

6-بازتابش نور را تعریف کنید؟

 

7- وقتی قطبهای هم نام دو آهنربا به هم نزدیک شوند،چه اتفاقی می افتد؟

 

8-سنگهای رسوبی چگونه بوجود آمده اند؟

 

9-ویژگیهای سومین سیاره ی منظومه شمسی را بنویسید؟

 

10-وظیفه گلبول های سفید در بدن چیست؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم خرداد 1389 توسط 

امتحان : علو م )          کلاس : چهارم  (

الف : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید.

سلول های بدن از چه راهی زیاد می شوند؟

الف: جوانه زدن ()                  ب: تقسیم شدن ()              ج: خرد شدن ()           د: بزرگ شدن ()

محل غذاسازی همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

الف : میوه()                 ب : ساقه ()                  ج : برگ()                  د : ریشه ()

کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

گردش یک بار کره ی ماه به دور زمین چند هفته طول می کشد؟

الف : 4 هفته ()                   ب: 3 هفته ()                     ج : 2 هفته ()                د : 5 هفته ()

مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

وظیفه ی دفاع از بدن در برابر میکروب ها به عهده ی کدام قسمت خون است؟

الف: پلاسما()                   ب: سیتوپلاسم()                   ج: گلبول های سفید()                   د : گلبول های قرمز()

ب : در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

قسمت مایع مانند و غلیظی که تمام سلول را پر می کند...........................نام دارد.

کشاورزی یعنی..........................................................................................................

فراوان ترین گروه بندپایان ............................هستند.

هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز .................. است.

در محلول شکر در آب به شکر ماده ی ......................وبه آب ماده ی ........................می گویند.

لوله های حمل کننده ی خون ....................... هستند.

بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی ........................ است.

قرمزی رنگ خون مربوط به وجود ............................. است.

به سنگ هایی که بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند سنگ های ................. می گویند.

ج : به سوالات زیر پاسخ دهید:

گیاهان برای غذاسازی به چه موادی نیاز دارند؟

کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید با ذکر مثال؟

در هر یک از مکان ها و وسایل زیر از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

کوره ی آفتابی (                     )                            آرایشگاه (                                )

سر پیچ جاده (                         )                          زیبابین (                                )

رسانا و نا رسانا را تعریف کنید با ذکر مثال.

رسانا :..........................................................................................................................................

نارسانا: .......................................................................................................................................

سنگ های دگرگون چگونه تشکیل می شوند؟

وظیفه ی گلبول قرمز چیست؟

چرا هنگام فعالیت ، تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

چهار استفاده ی سنگ ها و کانی ها را بنویسید.

آیا همه ی مخلوط ها محلول اند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

کار هر سلول چیست:

سلول عصب :................................................................................................................................

ماهیچه : .......................................................................................................................................

قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیز هایی بستگی دارد؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم خرداد 1389 توسط 

الف) گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

1

آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟ الف)فرورفته o  ب) تختo  ج ) برآمدهo              

2

سنگ هایی که بر اثر سرد شدن مواد داغ تشکیل می شوند ........ نام دارند ؟ الف) رسوبی o            ب) آذرینo   ج ) دگرگونیo

3

در کدام مورد از سنگ ها و کانی ها استفاده نمی شود ؟     الف) پزشکی o  ب) ساختمان سازیo             ج ) چرم سازی o

4

قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟ الف) سیتوپلاسم o  ب) هستهo                         ج ) پوسته o 

5

محل غذاسازی گیاهان .......... است . الف) ساقه  ب) برگo   ج ) میوه o

6

چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟ الف) نورخورشید o  ب) هوا o   ج ) سبزینه o

7

کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟ الف) آب و نمک  o  ب) آب و شن o                                   ج ) آب و براده آهن o

ب ) در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذارید .

1

بدن کرم .................از قطعه های پهن ساخته شده است .

2

کشاورزی یعنی پرورش .. ...................... .

3

بدن موجودات زنده از ..................... ساخته شده است .  

4

اجسامی که برق را از خود عبور می دهند ........................... نام دارند .  

5

به نور خورشید که توسط ماده برگردانده می شود ...................... می گویند .  

6

میکروسکوپ برای دیدن ............................ بکار می رود .

ج ) پاسخ مناسب را علامت بزنید . ( ص - غ  )

1

گیاهان همه مواد لازم برای غذاسازی را از زمین می گیرند .   الف) ص o  ب) غo  

2

سنگ های آذرین لایه لایه هستند . الف) ص o  ب) غo  

3

سر پیچ جاده ها از آینه برآمده استفاده می شود . الف) ص o  ب) غo  

5

تلسکوپ برای دیدن سیاره ها بکار می رود . الف) ص o  ب) غo  

6

همه مخلوط ها محلول هستند . الف) ص o  ب) غo  

7    

تخم مرغ یک سلول بزرگ است . الف) ص o  ب) غo  

د )به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

 1

اندام های تنفسی را نام ببرید ؟ ( 4 مورد )

 

2

گرم و سرد ترین سیاره منظومه شمسی را نام ببرید ؟

3

حلال را تعریف کنید ؟

3

بازتابش نور چیست ؟

4

چگونه می توان قدرت آهن ربای الکتریکی را زیاد کرد ؟ ( 2 مورد )

5

چرا هنرمندان سنگ را برای کار خود انتخاب می کنند ؟

6

منظومه شمسی چیست ؟

7

سرخرگ ها و سیاهرگ ها در کجای بدن قرار دارند ؟

8

اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می کنند خوردن دارو چخ فایده ای دارد ؟

9

قسمت های مختلف خون را نام ببرید ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 توسط 
شنبه 14 فروردین ماه سال 1389 ساعت 4:50 PM

الف : پاسخ صحیح را با علامت ( × ) مشخص کنید.

سلول های بدن از چه راهی زیاد می شوند؟

الف: جوانه زدن ()                  ب: تقسیم شدن ()              ج: خرد شدن ()           د: بزرگ شدن ()

محل غذاسازی همه ی گیاهان در کدام قسمت است؟

الف : میوه()                 ب : ساقه ()                  ج : برگ()                  د : ریشه ()

کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟

الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()

گردش یک بار کره ی ماه به دور زمین چند هفته طول می کشد؟

الف : 4 هفته ()                   ب: 3 هفته ()                     ج : 2 هفته ()                د : 5 هفته ()

مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟

الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()               ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()

وظیفه ی دفاع از بدن در برابر میکروب ها به عهده ی کدام قسمت خون است؟

الف: پلاسما()                   ب: سیتوپلاسم()                   ج: گلبول های سفید()                   د : گلبول های قرمز()

ب : در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

قسمت مایع مانند و غلیظی که تمام سلول را پر می کند...........................نام دارد.

کشاورزی یعنی..........................................................................................................

فراوان ترین گروه بندپایان ............................هستند.

هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز .................. است.

در محلول شکر در آب به شکر ماده ی ......................وبه آب ماده ی ........................می گویند.

لوله های حمل کننده ی خون ....................... هستند.

بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی ........................ است.

قرمزی رنگ خون مربوط به وجود ............................. است.

به سنگ هایی که بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند سنگ های ................. می گویند.

ج : به سوالات زیر پاسخ دهید:

گیاهان برای غذاسازی به چه موادی نیاز دارند؟

کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید با ذکر مثال؟

در هر یک از مکان ها و وسایل زیر از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

کوره ی آفتابی (                     )                            آرایشگاه (                                )

سر پیچ جاده (                         )                          زیبابین (                                )

رسانا و نا رسانا را تعریف کنید با ذکر مثال.

رسانا :..........................................................................................................................................

نارسانا: .......................................................................................................................................

سنگ های دگرگون چگونه تشکیل می شوند؟

وظیفه ی گلبول قرمز چیست؟

چرا هنگام فعالیت ، تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟

چهار استفاده ی سنگ ها و کانی ها را بنویسید.

آیا همه ی مخلوط ها محلول اند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

کار هر سلول چیست:

سلول عصب :................................................................................................................................

ماهیچه : .......................................................................................................................................

قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیز هایی بستگی دارد؟

            بانک سوال دوره ی دبستان گرمه         http://nyfiresh.blogsky.com

      


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ